مجموعه هنری هنگام با سابقه ای طولانی در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون نمازخانه در خدمت تمامی سازمانها ، ارگانهای د.لتی و خصوصی ،مدارس، دانشگاهها می باشد.

 

نحوه انجام کار:

بازدید از محل مورد نظر توسط کارشناس (پیمانکار)

طراحی بر اساس قابلیت های فضایی و استعدادهای محیطی

تأیید طراحی، توسط کارفرما

برآورد هزینه، توسط پیمانکار

تأیید هزینه، توسط کارفرما

عقد قرارداد، بین کارفرما و پیمانکار

ساخت و نصب

تحویل و تسویه حساب

 

آدرس سایت:

www.namazkhaneh.ir

 

725  25  25  0912

02144355705