بزرگترین مجموعه ساخت انواع  محراب -محراب چوبی -محراب پیش ساخته- محراب آماده-محراب ام دی -کتیبه-کتیبه چوبی-کتیبه آماده- کتیبه ام دی اف-کتیبه پیش ساخته- منبر- جایگاه قاری- فرش سجاده ای- تریبون-جامهری -سیستم صوت -پارتیشن ثابت- پارتیشن متحرک-

www.namazkhaneh.com